Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด I

Antonyms หมวด I ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด I

Antonyms หมวด I ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. idle
  ตรงข้ามกับ active
 2. ignorance
  ตรงข้ามกับ notice
 3. ignorance
  ตรงข้ามกับ perceive
 4. ill
  ตรงข้ามกับ healthy
 5. imitation
  ตรงข้ามกับ genuine
 6. immense
  ตรงข้ามกับ tiny
 7. immense
  ตรงข้ามกับ minute
 8. impolite
  ตรงข้ามกับ polite
 9. impolite
  ตรงข้ามกับ courteous
 10. important
  ตรงข้ามกับ trivial
 11. imprison
  ตรงข้ามกับ freedom
 12. imprison
  ตรงข้ามกับ free
 13. in
  ตรงข้ามกับ out
 14. include
  ตรงข้ามกับ exclude
 15. increase
  ตรงข้ามกับ decrease
 16. increase
  ตรงข้ามกับ reduce
 17. indefinite
  ตรงข้ามกับ clear
 18. indefinite
  ตรงข้ามกับ definite
 19. individual
  ตรงข้ามกับ group
 20. inexpensive
  ตรงข้ามกับ expensive
 21. infant
  ตรงข้ามกับ grownup
 22. inflexible
  ตรงข้ามกับ flexible
 23. inflexible
  ตรงข้ามกับ lax
 24. inhabited
  ตรงข้ามกับ uninhabited
 25. inhale
  ตรงข้ามกับ exhale
 26. inner
  ตรงข้ามกับ outer
 27. innocent
  ตรงข้ามกับ guilty
 28. inside
  ตรงข้ามกับ outside
 29. interesting
  ตรงข้ามกับ boring

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด I"