Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด H

Antonyms หมวด H ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด H

Antonyms หมวด H ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. handsome
  ตรงข้ามกับ ugly
 2. happy
  ตรงข้ามกับ sad
 3. happy
  ตรงข้ามกับ miserable
 4. hard
  ตรงข้ามกับ soft
 5. harmful
  ตรงข้ามกับ harmless
 6. hate
  ตรงข้ามกับ love
 7. hate
  ตรงข้ามกับ worship
 8. he
  ตรงข้ามกับ she
 9. head
  ตรงข้ามกับ foot
 10. heal
  ตรงข้ามกับ infect
 11. heaven
  ตรงข้ามกับ hell
 12. height
  ตรงข้ามกับ depth
 13. hello
  ตรงข้ามกับ good bye
 14. help
  ตรงข้ามกับ hinder
 15. help
  ตรงข้ามกับ hurt
 16. hero
  ตรงข้ามกับ coward
 17. hi
  ตรงข้ามกับ good bye
 18. high
  ตรงข้ามกับ low
 19. hill
  ตรงข้ามกับ valley
 20. him
  ตรงข้ามกับ her
 21. hire
  ตรงข้ามกับ fire
 22. his
  ตรงข้ามกับ hers
 23. hold
  ตรงข้ามกับ let go
 24. honest
  ตรงข้ามกับ lie
 25. honest
  ตรงข้ามกับ dishonesty
 26. horrible
  ตรงข้ามกับ pleasant
 27. huge
  ตรงข้ามกับ little
 28. huge
  ตรงข้ามกับ small
 29. huge
  ตรงข้ามกับ tiny
 30. huge
  ตรงข้ามกับ minute
 31. hunger
  ตรงข้ามกับ thirst

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด H"