Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด K

Antonyms หมวด K ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด K

Antonyms หมวด K ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. kind
  ตรงข้ามกับ cruel
 2. king
  ตรงข้ามกับ queen
 3. king
  ตรงข้ามกับ subject
 4. knowledge
  ตรงข้ามกับ ignorance
 5. known
  ตรงข้ามกับ unknown

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด K"