Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด R

Antonyms หมวด R ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด R

Antonyms หมวด R ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. raise
  ตรงข้ามกับ lower
 2. random
  ตรงข้ามกับ specific
 3. raw
  ตรงข้ามกับ cooked
 4. ready
  ตรงข้ามกับ unprepared
 5. real
  ตรงข้ามกับ fake
 6. regret
  ตรงข้ามกับ rejoice
 7. regular
  ตรงข้ามกับ irregular
 8. regular
  ตรงข้ามกับ unusual
 9. relax
  ตรงข้ามกับ tense
 10. relax
  ตรงข้ามกับ tighten
 11. remember
  ตรงข้ามกับ forget
 12. repair
  ตรงข้ามกับ destroy
 13. retain
  ตรงข้ามกับ let go
 14. retain
  ตรงข้ามกับ lose
 15. ridiculous
  ตรงข้ามกับ sensible
 16. right
  ตรงข้ามกับ wrong
 17. right
  ตรงข้ามกับ incorrect
 18. right-side-up
  ตรงข้ามกับ upside-down
 19. rigid
  ตรงข้ามกับ lax
 20. rigid
  ตรงข้ามกับ flexible
 21. rise
  ตรงข้ามกับ drop
 22. rough
  ตรงข้ามกับ smooth
 23. rude
  ตรงข้ามกับ polite
 24. rude
  ตรงข้ามกับ courteous
 25. run
  ตรงข้ามกับ walk

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด R"