ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "definite"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    definite

    ความหมายตรงข้ามกับ indefinite

    ความหมายตรงข้ามกับ indefinite

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "definite"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
indefiniteclear
vaguedefinite
cloudydefinite