คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

definite

ตรงข้ามกับ indefinite

หมวดหมู่ indefinite

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary definite แปลว่า:

  1. (adj) แน่นอน, แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน

 ภาพประกอบ

  • definite เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน definite ตรงข้ามกับ indefinite หมวด indefinite

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

cloudy dangerous dark daughter dense detest difficult disappear displease dusk indefinite vague

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "definite"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่