ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "defence"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  defence

  ความหมายตรงข้ามกับ attack

  แปลว่า การป้องกัน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การโจมตี

  ความหมายตรงข้ามกับ attack

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "defence"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
guardattack
attackdefence

คำศัพท์ หมวด "attack" เหมือนกับ "defence"   ได้แก่