คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

attack

ตรงข้ามกับ defend

หมวดหมู่ defend

ตรงข้ามกับ defence

หมวดหมู่ defence

ตรงข้ามกับ protection

หมวดหมู่ protection

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary attack แปลว่า:

 1. (n) การถล่ม

 2. (n) การโจมตี

 3. (v) จู่โจม

 4. (v) ทำร้ายร่างกาย

 5. (vt) บุก, โจมตี, รุกราน, รุก, ตี

 6. (v) ราวี

 7. (v) รุกราน

 8. (vt) วิจารณ์

 9. (v) ห้ำหั่น

 10. (vi) เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น

 11. (v) เล่นงาน

 12. (v) โทรมศัสตราวุธ

 ภาพประกอบ

 • attack เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน attack ตรงข้ามกับ defend หมวด defend
 • attack เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน attack ตรงข้ามกับ defence หมวด defence
 • attack เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน attack ตรงข้ามกับ protection หมวด protection

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive defence guard

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "attack"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่