ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "attack"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  attack

  ความหมายตรงข้ามกับ defend

  ความหมายตรงข้ามกับ defend

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  attack

  ความหมายตรงข้ามกับ defence

  แปลว่า การโจมตี

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การป้องกัน

  ความหมายตรงข้ามกับ defence

 • 3/3

  attack

  ความหมายตรงข้ามกับ protection

  แปลว่า การโจมตี

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การป้องกัน

  ความหมายตรงข้ามกับ protection

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "attack"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
guardattack
defenceattack