ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "advance"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  advance

  ความหมายตรงข้ามกับ recede

  แปลว่า ก้าวหน้า

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ถอย

  ความหมายตรงข้ามกับ recede

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  advance

  ความหมายตรงข้ามกับ retreat

  แปลว่า ก้าวหน้า

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ถอยร่น,ล่าถอย

  ความหมายตรงข้ามกับ retreat