คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

accept

ตรงข้ามกับ decline

หมวดหมู่ decline

ตรงข้ามกับ deny

หมวดหมู่ deny

ตรงข้ามกับ reject

หมวดหมู่ reject

ตรงข้ามกับ refuse

หมวดหมู่ refuse

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary accept แปลว่า:

 1. (v) ตอบรับ

 2. (vt) ต้อนรับ, ยอมรับเข้ากลุ่ม

 3. (vt) ทำให้ผ่านกระบวนการ

 4. (vt) ยอมทน

 5. (vt) ยอมรับการตำหนิ, รับผิดชอบ

 6. (v) รับ

 7. (vt) รับ, ยอมรับ, รับเอามา

 8. (vi) รับคำเชิญ

 9. (vi) รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

 10. (v) รับได้

 11. (v) สยบ

 12. (v) อ้าแขน

 13. (vt) เชื่อ, ยอมรับว่าจริง

 14. (vt) เห็นด้วย, เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม

 ภาพประกอบ

 • accept เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน accept ตรงข้ามกับ decline หมวด decline
 • accept เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน accept ตรงข้ามกับ deny หมวด deny
 • accept เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน accept ตรงข้ามกับ reject หมวด reject
 • accept เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน accept ตรงข้ามกับ refuse หมวด refuse

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant decline

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "accept"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่