ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "accept"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  accept

  ความหมายตรงข้ามกับ decline

  ความหมายตรงข้ามกับ decline

  Listen to voicemalefemale
 • 2/4

  accept

  ความหมายตรงข้ามกับ deny

  ความหมายตรงข้ามกับ deny

 • 3/4

  accept

  ความหมายตรงข้ามกับ refuse

  ความหมายตรงข้ามกับ refuse

 • 4/4

  accept

  ความหมายตรงข้ามกับ reject

  ความหมายตรงข้ามกับ reject

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "accept"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
declineaccept
admitdecline