ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "arrogant"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  arrogant

  ความหมายตรงข้ามกับ modest

  ความหมายตรงข้ามกับ modest

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  arrogant

  ความหมายตรงข้ามกับ humble

  ความหมายตรงข้ามกับ humble

คำศัพท์ หมวด "modest" เหมือนกับ "arrogant"   ได้แก่