คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

proud

ตรงข้ามกับ modest

หมวดหมู่ modest

ตรงข้ามกับ humble

หมวดหมู่ humble

EN-TH Dictionary proud แปลว่า:

  1. (adj) ทะนงตัว, หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง

  2. (adj) น่าภาคภูมิใจ

  3. (adj) ภูมิใจในตนเอง

  4. (adj) หยิ่งผยอง

 ภาพประกอบ

  • proud เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน proud ตรงข้ามกับ modest หมวด modest
  • proud เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน proud ตรงข้ามกับ humble หมวด humble

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "proud"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่