ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "pain"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  pain

  ความหมายตรงข้ามกับ pleasure

  ความหมายตรงข้ามกับ pleasure

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  pain

  ความหมายตรงข้ามกับ joy

  ความหมายตรงข้ามกับ joy