คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

pain

ตรงข้ามกับ joy

หมวดหมู่ joy

ตรงข้ามกับ pleasure

หมวดหมู่ pleasure

EN-TH Dictionary pain แปลว่า:

  1. (n) ความทุกข์, ความเศร้า, ความเสียใจมาก

  2. (n) ความปวด

  3. (n) ความเจ็บ

  4. (n) ความเจ็บปวด, ความเจ็บ, ความปวด

  5. (vt) ทำให้เจ็บปวด

  6. (vt) ทำให้เสียใจ, ทำให้ปวดร้าว

  7. (vi) รู้สึกเจ็บ, เจ็บ

  8. (v) เจ็บปวด

 ภาพประกอบ

  • pain เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน pain ตรงข้ามกับ joy หมวด joy
  • pain เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน pain ตรงข้ามกับ pleasure หมวด pleasure

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pain"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่