ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "plentiful"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  plentiful

  ความหมายตรงข้ามกับ scarce

  ความหมายตรงข้ามกับ scarce

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  plentiful

  ความหมายตรงข้ามกับ scarce

  ความหมายตรงข้ามกับ scarce

คำศัพท์ หมวด "scarce" เหมือนกับ "plentiful"   ได้แก่