ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "abundant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abundant

    ความหมายตรงข้ามกับ scarce

    ความหมายตรงข้ามกับ scarce

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "scarce" เหมือนกับ "abundant"   ได้แก่