ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cold"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    cold

    ความหมายตรงข้ามกับ hot

    ความหมายตรงข้ามกับ hot

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cold"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
warmcold
cold (adjective)hot
cold (noun)heat

คำศัพท์ หมวด "hot" เหมือนกับ "cold"   ได้แก่