ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "warm"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  warm

  ความหมายตรงข้ามกับ cold

  ความหมายตรงข้ามกับ cold

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  warm

  ความหมายตรงข้ามกับ chilly

  ความหมายตรงข้ามกับ chilly

 • 3/3

  warm

  ความหมายตรงข้ามกับ cool

  ความหมายตรงข้ามกับ cool

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "warm"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
coolwarm
coldhot
cold (noun)heat
cold (adjective)hot