คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

warm

ตรงข้ามกับ cold

หมวดหมู่ cold 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ cool

หมวดหมู่ cool 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ chilly

หมวดหมู่ chilly 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary warm แปลว่า:

 1. อุ่น, อบอุ่นสบาย

 2. อบอุ่น

 3. อุ่น

 4. รุม

 5. ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ), ที่เกือบจะตอบถูก

 6. ทำให้อุ่นขึ้น, ทำให้อบอุ่น

 7. อุ่นๆ

 8. ทำให้มีความสุข

 9. มีความกระตือรือร้น

 10. สถานที่ที่อบอุ่น

 11. ที่เป็นมิตร, ที่มีไมตรีจิต

 12. มีความเป็นมิตร, มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ

 13. ที่มีความกระตือรือร้น

 14. (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)

 15. การทำให้อุ่นขึ้น

 16. ที่ทำให้อุ่น, ที่ป้องกันความหนาวเย็น

 17. อุ่นขึ้น

 18. ที่โกรธได้ง่าย, ที่อารมณ์เสียง่าย

 19. ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง

 ภาพประกอบ

 • warm
 • warm
 • warm

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "warm"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่