คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

wax

ตรงข้ามกับ wane

หมวดหมู่ wane 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary wax แปลว่า:

  1. อารมณ์โกรธ

  2. ขี้ผึ้ง, สารที่คล้ายขี้ผึ้ง

  3. เคลือบด้วยขี้ผึ้ง, ขัดด้วยขี้ผึ้ง

  4. เพิ่มขึ้น (ทางวรรณคดี)

 ภาพประกอบ

  • wax

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "wax"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่