คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

win

ตรงข้ามกับ lose

หมวดหมู่ lose 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ loss

หมวดหมู่ loss 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary win แปลว่า:

  1. เฉือน

  2. คว้า

  3. ช่วงชิง

  4. ชนะ, ชนะเลิศ, มีชัย

  5. เอาชนะ

  6. ชนะ, ชนะเลิศ, มีชัย

  7. ชัยชนะ, การชนะเลิศ

  8. มีชัย

 ภาพประกอบ

  • win
  • win

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "win"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่