ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "win"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  win

  ความหมายตรงข้ามกับ lose

  ความหมายตรงข้ามกับ lose

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  win

  ความหมายตรงข้ามกับ loss

  ความหมายตรงข้ามกับ loss

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "win"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
gainlose
retainlose
findlose
losefind

คำศัพท์ หมวด "lose" เหมือนกับ "win"   ได้แก่