ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "wicked"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  wicked

  ความหมายตรงข้ามกับ good

  ความหมายตรงข้ามกับ good

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  wicked

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "wicked"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
evilgood
badgood
higood bye
bad luckgood luck
hellogood bye

คำศัพท์ หมวด "good" เหมือนกับ "wicked"   ได้แก่