คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

wicked

ตรงข้ามกับ good

หมวดหมู่ good 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ angelic

หมวดหมู่ angelic 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary wicked แปลว่า:

  1. อุบาทว์

  2. เจ๋ง, สุดยอด

  3. ชั่วร้าย

  4. ประดาษ

  5. ใจบาป

  6. ชั่วช้า

  7. ชั่วร้าย, โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม

 ภาพประกอบ

  • wicked
  • wicked

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "wicked"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่