ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "wide"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wide

    ความหมายตรงข้ามกับ narrow

    ความหมายตรงข้ามกับ narrow

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "narrow" เหมือนกับ "wide"   ได้แก่