ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "occupied"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ vacant

  ความหมายตรงข้ามกับ vacant

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ empty

  ความหมายตรงข้ามกับ empty

 • 3/3

  occupied

  ความหมายตรงข้ามกับ free

  ความหมายตรงข้ามกับ free