ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "one"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    one

    ความหมายตรงข้ามกับ several

    ความหมายตรงข้ามกับ several

    Listen to voicemalefemale