คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

on

ตรงข้ามกับ off

หมวดหมู่ off

EN-TH Dictionary on แปลว่า:

 1. (prep) (ติด) ไว้ที่, (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่

 2. (prep) (ใช้จ่าย) ไปกับ

 3. (prep) กับ

 4. (prep) ทาง (ทิศทาง)

 5. (prep) ที่ (ใช้บอกสถานที่)

 6. (adj) ที่กำลังทำงานอยู่

 7. (adj) ที่เป็นไปตามกำหนด, ที่เป็นไปตามแผนการ

 8. (prep) บน

 9. (prep) อยู่ในระหว่าง

 10. (adv) อย่างกำลังดำเนินอยู่

 11. (adv) อย่างต่อไป, อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด

 12. (adv) อย่างทำงานอยู่, อย่างใช้อยู่

 13. (prep) เกี่ยวกับ, ในเรื่อง

 14. (prep) โดย (วิธีการ), ด้วย

 15. (prep) ใกล้, อยู่ติด

 16. (prep) ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)

 17. (prep) ในสภาพ, ในลักษณะ, ในอาการที่

 18. (prep) ใส่

 ภาพประกอบ

 • on เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน on ตรงข้ามกับ off หมวด off

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

obese obvious occupied once one opposite ordinary

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "on"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่