ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ordinary"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ uncommon

  ความหมายตรงข้ามกับ uncommon

  Listen to voicemalefemale
 • 2/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ exceptional

  ความหมายตรงข้ามกับ exceptional

 • 3/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ extraordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ extraordinary

 • 4/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ irregular

  ความหมายตรงข้ามกับ irregular

 • 5/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ rare

  ความหมายตรงข้ามกับ rare

 • 6/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ unique

  ความหมายตรงข้ามกับ unique

 • 7/7

  ordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ unusual

  ความหมายตรงข้ามกับ unusual