คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ordinary

ตรงข้ามกับ uncommon

หมวดหมู่ uncommon 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ rare

หมวดหมู่ rare 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ exceptional

หมวดหมู่ exceptional 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ unusual

หมวดหมู่ unusual 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ unique

หมวดหมู่ unique 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ irregular

หมวดหมู่ irregular 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ extraordinary

หมวดหมู่ extraordinary 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ordinary แปลว่า:

 1. ธรรมดา

 2. ธรรมดาๆ

 3. ของธรรมดา

 4. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ

 5. สามัญ

 6. เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น

 ภาพประกอบ

 • ordinary
 • ordinary
 • ordinary
 • ordinary
 • ordinary
 • ordinary
 • ordinary

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ordinary"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่