• 1

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) exceptional

 • 2

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) extraordinary

 • 3

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) irregular

 • 4

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) rare

 • 5

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) uncommon

 • 6

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unique

 • 7

  ordinary

  Antonyms

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unusual

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Antonymsทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม