Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms unique

Antonyms UNIQUE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms UNIQUE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms unique

Antonyms UNIQUE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. common
    ตรงข้ามกับ unique
  2. ordinary
    ตรงข้ามกับ unique

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms unique"