Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms rare

Antonyms RARE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms rare

Antonyms RARE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. common
    ตรงข้ามกับ rare
  2. ordinary
    ตรงข้ามกับ rare

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms rare"