ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "discourage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    discourage

    ความหมายตรงข้ามกับ encourage

    ความหมายตรงข้ามกับ encourage

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "discourage"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
encouragedeter
preventencourage
urgediscourage

คำศัพท์ หมวด "encourage" เหมือนกับ "discourage"   ได้แก่