คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

encourage

ตรงข้ามกับ discourage

หมวดหมู่ discourage 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ opposed

หมวดหมู่ opposed 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ deter

หมวดหมู่ deter 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary encourage แปลว่า:

 1. ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน

 2. ให้ท่า

 3. ชูใจ

 4. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น

 5. ทอดสะพาน

 6. ย้อมใจ

 7. ปลุกใจ

 8. ปลุกเร้า

 ภาพประกอบ

 • encourage
 • encourage
 • encourage

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "encourage"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่