ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "exit"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  exit

  ความหมายตรงข้ามกับ entrance

  แปลว่า ทางออก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ทางเข้า

  ความหมายตรงข้ามกับ entrance

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  exit

  ความหมายตรงข้ามกับ enter

  ความหมายตรงข้ามกับ enter

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "exit"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
entranceexit
enterexit