คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

exit

ตรงข้ามกับ entrance

หมวดหมู่ entrance

ตรงข้ามกับ enter

หมวดหมู่ enter

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary exit แปลว่า:

  1. (n) การออกไป, การจากไป

  2. (n) ความตาย (คำทางการ)

  3. (vt) จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  4. (n) ทางออก

  5. (n) ประตูออก

  6. (vt) ออกจาก, จากไป, ออกจาก

  7. (vi) ออกไปจาก, จากไป, ออกจาก

 ภาพประกอบ

  • exit เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน exit ตรงข้ามกับ entrance หมวด entrance
  • exit เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน exit ตรงข้ามกับ enter หมวด enter

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

early earth emigration employer end enemy enter entrance equal everything evil exciting

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "exit"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่