คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

expand

ตรงข้ามกับ contract

หมวดหมู่ contract

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary expand แปลว่า:

  1. (vt) ทำให้กว้าง, ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น

  2. (vt) อธิบายอย่างละเอียด

  3. (vi) เจริญรุ่งเรือง

  4. (v) แผ่ขยาย

  5. (vi) แผ่ขยาย, ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น

  6. (vt) ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)

 ภาพประกอบ

  • expand เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน expand ตรงข้ามกับ contract หมวด contract

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

contract early earth emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "expand"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่