คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

export

ตรงข้ามกับ import

หมวดหมู่ import 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary export แปลว่า:

  1. ส่งออก

  2. การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

  3. ส่งออก

  4. ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก

  5. ขาออก

  6. ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก

 ภาพประกอบ

  • export

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "export"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่