ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "early"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  early

  ความหมายตรงข้ามกับ late

  แปลว่า ก่อนเวลาที่กำหนด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ช้ากว่ากำหนด

  ความหมายตรงข้ามกับ late

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  early

  ความหมายตรงข้ามกับ later

  ความหมายตรงข้ามกับ later

คำศัพท์ หมวด "late" เหมือนกับ "early"   ได้แก่