ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ebb"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ebb

    ความหมายตรงข้ามกับ flow

    ความหมายตรงข้ามกับ flow

    Listen to voicemalefemale