คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

elementary

ตรงข้ามกับ advanced

หมวดหมู่ advanced

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary elementary แปลว่า:

  1. (adj) ง่าย, เกี่ยวกับประถมศึกษา

  2. (adj) ง่าย, ไม่ซับซ้อน

  3. (adj) เบื้องต้น, พื้นฐาน

 ภาพประกอบ

  • elementary เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน elementary ตรงข้ามกับ advanced หมวด advanced

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

advanced early earth emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "elementary"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่