ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "elementary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  elementary

  ความหมายตรงข้ามกับ advanced

  แปลว่า ระดับเบื้องต้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ระดับก้าวหน้า

  ความหมายตรงข้ามกับ advanced

  Listen to voicemalefemale