ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "end"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  end

  ความหมายตรงข้ามกับ begin

  ความหมายตรงข้ามกับ begin

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  end

  ความหมายตรงข้ามกับ beginning

  แปลว่า จุดสิ้นสุด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า จุดเริ่มต้น

  ความหมายตรงข้ามกับ beginning

 • 3/3

  end

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  ความหมายตรงข้ามกับ start

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "end"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
beginend
beginningend, ending