คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

end

ตรงข้ามกับ begin

หมวดหมู่ begin 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ start

หมวดหมู่ start 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ beginning

หมวดหมู่ beginning 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary end แปลว่า:

 1. ปลายมือ

 2. จบบริบูรณ์

 3. ความตาย

 4. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์

 5. สิ้นสุด

 6. จุดจบ

 7. ตอนจบ, อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด,

 8. อวสาน

 9. ยุติ

 10. ขอบเขต, เขตจำกัด

 11. อวสาน

 12. ส่วนปลายของวัตถุ

 13. จบเรื่อง

 14. ตอนจบ

 15. ท้ายโต่ง

 16. ทำให้สิ้นสุด, ทำให้จบ, ทำให้เลิก

 17. จุดสิ้นสุด

 18. สิ้นสุด

 19. การยุติ

 20. จบ

 21. ตอนท้าย

 22. เสร็จสิ้น

 23. มีผลสรุป

 24. ส่วนที่เหลือ, ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ

 25. จุดดับ

 26. สุด

 27. สุดสิ้น

 28. ทำให้สิ้นสุด, ทำให้จบ, ทำให้เลิก

 ภาพประกอบ

 • end
 • end
 • end

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "end"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่