ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "even"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  even

  ความหมายตรงข้ามกับ odd

  แปลว่า (เลข)คู่

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า (เลข)คี่

  ความหมายตรงข้ามกับ odd

  Listen to voicemalefemale