ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "love"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    love

    ความหมายตรงข้ามกับ hate

    ความหมายตรงข้ามกับ hate

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "love"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
hateworship
adorehate
detestlove

คำศัพท์ หมวด "hate" เหมือนกับ "love"   ได้แก่