คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

last

ตรงข้ามกับ first

หมวดหมู่ first 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ primary

หมวดหมู่ primary 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary last แปลว่า:

 1. โหล่

 2. โหล่

 3. ปัจฉิม

 4. กลาย

 5. สุดท้าย

 6. ท้าย

 7. ครั้งสุดท้าย

 8. ยั่งยืน

 9. สุดท้าย

 10. ที่แล้ว

 11. ท้ายสุด

 12. รั้งท้าย

 13. ยืนยง

 14. มั่นคงถาวร

 15. ล่าสุด, ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา

 16. ครั้งล่าสุด, ล่าสุด

 17. สุดท้าย, หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด

 18. เป็นไปได้น้อยที่สุด, เหมาะสมน้อยที่สุด

 19. คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย, คนสุดท้าย

 20. ช่วงสุดท้าย

 21. สุดท้าย, ท้ายสุด, หลังสุด

 22. ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว

 23. ในที่สุด, โดยสรุป

 24. คงอยู่, อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป

 25. คงอยู่, อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป

 26. แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)

 ภาพประกอบ

 • last
 • last

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "last"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่