ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "last"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  last

  ความหมายตรงข้ามกับ first

  ความหมายตรงข้ามกับ first

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  last

  ความหมายตรงข้ามกับ primary

  ความหมายตรงข้ามกับ primary

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "last"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
firstlast
ultimatefirst
finalfirst

คำศัพท์ หมวด "first" เหมือนกับ "last"   ได้แก่