ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "landlord"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    landlord

    ความหมายตรงข้ามกับ tenant

    ความหมายตรงข้ามกับ tenant

    Listen to voicemalefemale