คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

live

ตรงข้ามกับ die

หมวดหมู่ die 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary live แปลว่า:

 1. มีชีวิต

 2. ดำเนินชีวิต, ใช้ชีวิต

 3. ถ่ายทอดสด

 4. ยังชีพด้วย, ประทังชีวิตด้วย

 5. ถ่ายทอดสด

 6. ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน

 7. สด

 8. ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า

 9. ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ), เด้งได้

 10. ดำรงชีวิต

 11. สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่, ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

 12. ดำรงชีพ

 13. ประสบ

 14. อาศัย, อยู่, พัก

 15. ครองชีพ

 16. อยู่อาศัย

 17. ใช้ชีวิต

 18. เลี้ยงชีพ

 19. ลุก (ถ่านไฟ), คุแดง

 20. ยังไม่ระเบิด

 21. ดำเนินชีวิต, ใช้ชีวิต

 22. มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

 23. อาจปะทุได้อีก

 24. ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)

 25. ไม่ด้าน (กระสุน)

 26. ครองชีวิต

 27. มีชีวิต, คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย

 28. มีชีวิตอยู่

 29. สว่าง (สี), สดใส

 30. ยังคงมีชีวิตอยู่

 ภาพประกอบ

 • live

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "live"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่