คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

survive

ตรงข้ามกับ die

หมวดหมู่ die 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary survive แปลว่า:

  1. รอดตาย

  2. เอาตัวรอด

  3. รอดชีวิต

  4. มีชีวิตสืบต่อ, คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า

  5. ดำรงอยู่, มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด

  6. มีชีวิตรอด

  7. รอด

  8. มีชีวิตรอด

 ภาพประกอบ

  • survive

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "survive"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่