ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "same"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    same

    ความหมายตรงข้ามกับ different

    ความหมายตรงข้ามกับ different

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "same"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
differentalike, equal, the same
equaldifferent
alikedifferent
(the) samedifferent

คำศัพท์ หมวด "different" เหมือนกับ "same"   ได้แก่