คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

same

ตรงข้ามกับ different

หมวดหมู่ different

EN-TH Dictionary same แปลว่า:

  1. (pron) สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน

  2. (adj) เดียวกัน

  3. (adj) เหมือนกัน, ไม่แตกต่างกัน

  4. (adj) เหมือนเดิม, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม

 ภาพประกอบ

  • same เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน same ตรงข้ามกับ different หมวด different

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

different self-control send silence simple single slow soon succeed (the) same

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "same"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่