ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "safe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    safe

    ความหมายตรงข้ามกับ dangerous

    ความหมายตรงข้ามกับ dangerous

    Listen to voicemalefemale