คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

self-control

ตรงข้ามกับ excited

หมวดหมู่ excited 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ agitated

หมวดหมู่ agitated 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ anxious

หมวดหมู่ anxious 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ panic

หมวดหมู่ panic 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ turbulence

หมวดหมู่ turbulence 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary self-control แปลว่า:

  1. การข่มใจตนเอง, การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว

  2. ยม

 ภาพประกอบ

  • self-control
  • self-control
  • self-control
  • self-control
  • self-control

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "self-control"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่