ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "self-control"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  self-control

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  self-control

  ความหมายตรงข้ามกับ agitated

  ความหมายตรงข้ามกับ agitated

 • 3/5

  self-control

  ความหมายตรงข้ามกับ anxious

  ความหมายตรงข้ามกับ anxious

 • 4/5

  self-control

  ความหมายตรงข้ามกับ panic

  ความหมายตรงข้ามกับ panic

 • 5/5

  self-control

  ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

  ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "self-control"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
calmexcited
excitedcalm