ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "calm"

- มีทั้งหมด 8 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ anxious

  ความหมายตรงข้ามกับ anxious

  Listen to voicemalefemale
 • 2/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ agitated

  ความหมายตรงข้ามกับ agitated

 • 3/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

 • 4/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

  แปลว่า อารมณ์สงบ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ตื่นเต้น

  ความหมายตรงข้ามกับ excited

 • 5/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ panic

  ความหมายตรงข้ามกับ panic

 • 6/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ troubled

  ความหมายตรงข้ามกับ troubled

 • 7/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

  ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

 • 8/8

  calm

  ความหมายตรงข้ามกับ windy

  ความหมายตรงข้ามกับ windy

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "calm"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
self-controlanxious
excitedcalm