คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

calm

ตรงข้ามกับ excited

หมวดหมู่ excited

ตรงข้ามกับ anxious

หมวดหมู่ anxious

ตรงข้ามกับ agitated

หมวดหมู่ agitated

ตรงข้ามกับ panic

หมวดหมู่ panic

ตรงข้ามกับ turbulence

หมวดหมู่ turbulence

ตรงข้ามกับ windy

หมวดหมู่ windy

ตรงข้ามกับ troubled

หมวดหมู่ troubled

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary calm แปลว่า:

 1. (v) กล่อม

 2. (n) ความสงบ

 3. (vt) ทำให้สงบ

 4. (adj) ที่มีอารมณ์สงบ

 5. (adj) ที่สงบเงียบ, ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม

 6. (v) นิ่ง

 7. (adj) สงบเงียบ

 8. (v) สำรวมใจ

 9. (adj) ใจเย็น

 ภาพประกอบ

 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ excited หมวด excited
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ anxious หมวด anxious
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ agitated หมวด agitated
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ panic หมวด panic
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ turbulence หมวด turbulence
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ excited หมวด excited
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ windy หมวด windy
 • calm เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน calm ตรงข้ามกับ troubled หมวด troubled

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

capable capture careful cheerful child cloudy common correct create excited

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "calm"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่