ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "child"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  child

  ความหมายตรงข้ามกับ adult

  แปลว่า เด็ก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผู้ใหญ่

  ความหมายตรงข้ามกับ adult

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  child

  ความหมายตรงข้ามกับ grown-up

  แปลว่า เด็ก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผู้ใหญ่

  ความหมายตรงข้ามกับ grown-up

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "child"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
adultchild
parentchild