ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "inexpensive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    inexpensive

    ความหมายตรงข้ามกับ expensive

    ความหมายตรงข้ามกับ expensive

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "inexpensive"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
expensivecheap
cheapexpensive

คำศัพท์ หมวด "expensive" เหมือนกับ "inexpensive"   ได้แก่