คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ignorance

ตรงข้ามกับ notice

หมวดหมู่ notice

ตรงข้ามกับ perceive

หมวดหมู่ perceive

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary ignorance แปลว่า:

  1. (n) ความไม่รู้

  2. (n) ความไม่รู้, ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา

  3. (n) อวิชชา

  4. (n) อันธการ

 ภาพประกอบ

  • ignorance เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ignorance ตรงข้ามกับ notice หมวด notice
  • ignorance เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ignorance ตรงข้ามกับ perceive หมวด perceive

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

immense impolite imprison increase indefinite inflexible inner inside interesting knowledge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ignorance"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่