ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "interesting"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    interesting

    ความหมายตรงข้ามกับ boring

    ความหมายตรงข้ามกับ boring

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "interesting"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
dullinteresting
excitingboring
boringinteresting

คำศัพท์ หมวด "boring" เหมือนกับ "interesting"   ได้แก่