คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

imprison

ตรงข้ามกับ free

หมวดหมู่ free 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ freedom

หมวดหมู่ freedom 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary imprison แปลว่า:

  1. จำคุก

  2. ติดคุก

  3. จองจำ

  4. ถูกจำ

  5. จำคุก, กักขัง, คุมขัง

  6. คุมขัง

  7. ขัง

 ภาพประกอบ

  • imprison
  • imprison

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "imprison"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่