ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "imprison"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  imprison

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  ความหมายตรงข้ามกับ freedom

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  imprison

  ความหมายตรงข้ามกับ free

  ความหมายตรงข้ามกับ free

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "imprison"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
boundfreedom
captivityfreedom

คำศัพท์ หมวด "freedom" เหมือนกับ "imprison"   ได้แก่